Köszöntjük kedves Olvasónkat az Eötvös Collégium Baráti Köre honlapján!

Tisztelt Collegium!

Az Eötvös Collegium olyan hagyományt őriz, amely nemzeti történelmünk jelentős értéke. Hajdanán, amikor átléptük alma materünk küszöbét mindannyian részesültünk abból a szellemi kincsből, amelyet Eötvös Loránd alapozott meg, s amelyet a kollégisták újabb és újabb nemzedéke gyarapított. Tudjuk, hogy az Eötvös Collegium sokak szemében szálka is volt. Volt, akinek nyitott szellemisége vagy épp nemzeti elkötelezettsége fájt. Volt, akinek pedig az intézményi önállóság és a kollégiumi autonómia szúrta a szemét. Mi azonban, akik büszkén emlékezünk a kollégiumi évekre, s az Eötvös József Collegium Baráti Körét is létrehoztuk, jól tudjuk, hogy alma materünket nem hagyhatjuk magára: nemcsak az épületet, hanem az abból kiáradó szellemiséget sem. Ha nem így cselekszünk, megtagadjuk magunkat s azt a világot is, amely életre szólóan bennünk él.

Az Eötvös-kollégisták különböző nemzedéke számos változást élt meg, s mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy minden korszaknak megvannak a maga sajátosságai a gondolkodásban és a kifejezési formákban egyaránt. Az utóbbiak azonban csak külcsínek, mivel a tartalom ugyanaz: az Eötvös-kollégisták mindig művelt, szellemi megújulásra képes magyarságot akartak és ezt szolgáló oktatást, még azok is, akik az iskolai katedrát kutatással vagy más tevékenységgel cserélték fel. A jelen, a múlt és a jövő Eötvös-kollégistái ugyanazok, még akkor is, ha ez időnként nem így látszik.

Az Eötvös Collegium Baráti Köre a szó nemes értelmében baráti kör, hogy biztosítsa az újra találkozások örömét, ifjúkorunk beszélgetéseinek és vitáinak folytatását; de ennél sokkal több is: örökségőrző és továbbvivő intézmény a 21. század bonyolult világában. Erről az elmúlt évtizedekben kissé megfeledkeztünk, s ez meg is látszik saját házunk táján, de talán az országon is. Sokszor mulasztottuk el, hogy szóljunk és határozottan kiálljunk a nemzeti és az egyetemes kultúra értékei mellett a katedrán vagy a közéletben egyaránt. Ez hiba volt, s ennek isszuk is a levét. De hogy más legyen, az Eötvös Collegium Baráti Körének meg kell újulnia. Nem szellemiségünkkel van baj, az korszerű és cselekvésre kész, hanem működésünkkel. Ez feladatvállalásokat kíván mindannyiunktól: szorosabb kapcsolattartást, újfajta kommunikációt és feladatmegosztást, valamint gyors és határozott végrehajtást.

Honlapunk megindítása is a változást szolgálja. Kérlek benneteket, hogy segítsétek élőbbé tenni felületünket. Amit fel akartok tenni, azt küldjétek el a következő emailre: ecbaratikor@gmail.com. A honlapról tudhatjátok, hogy face-bookunk is működik. A 21. század ezt követeli meg tőlünk, ha nem akarunk elveszni, hanem építően nyomot hagyni magunk után.

Szentendre-Budapest, 2016. november 24.

 

Üdvözlettel

Hóvári János elnök sk.